Putno zdravstveno osiguranje

Ukoliko planirate put u inostranstvo, bez obzira na destinaciju, Vaš odmor učinićemo bezbrižnijim i sigurnijim ukoliko se pre odlaska na put obezbedite polisom putnog zdravstvenog osiguranja u AMS Osiguranju. Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškova lečenja I prevoza usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Kupovinom polise putnog zdravstvenog osiguranja, AMS Osiguranje preuzima brigu o Vašem zdravlju za vreme trajanja putovanja i Vi ste 24h osigurani.

Šta pokriva putno zdravstveno osiguranje?

Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškove lečenja osiguranika za vreme boravka u inostranstvu, kao i troškove prevoza u slučaju bolesti, nezgode ili smrtnog slučaja. Pozivom na broj telefona koji dobijete uz polisu, ili pokazivanjem polise u zdravstvenom centru ,dobićete medicinsku pomoć u vidu:

 • ambulantnog i bolničkog lečenja kao posledice iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja do ugovorene obaveze
 • neophodnih lekova, zavoja i medicinsko tehničkih pomagala do ugovorene obaveze
 • neophodne dijagnostike do ugovorene obaveze
 • stomatoloških tretmana do 200€
 • medicinske pratnje
 • lekarskih saveta i upućivanje na lekare
 • prevoza osiguranika u zemlju prebivališta do 7.000€ u okviru ugovorene obaveze, kada se iz zdravstvenih razloga osiguranik ne može vratiti na način na koji je to nameravao
 • neophodnog prevoza osiguranika do zdravstvene ustanove radi lečenja vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice


U ponudi AMS osiguranja nalaze se:

 • INDIVIDUALNO putno zdravstveno osiguranje
 • PORODIČNO (roditelji starosti do 71 godine i deca do 18. godine starosti)
 • TURISTIČKO ako se osigurava više osoba

Aktuelna akcija!

Svi građani koji zaključe PORODIČNU polisu putnog zdravstvenog osiguranja u AMS Osiguranju, dobiće na poklon osnovnu člansku karticu u AMSS (pomoć na putu u Srbiji za godinu dana), kojom stiču 30 % popusta na kupovinu SUPER članske kartice AMSS (pomoć na putu u inostranstvu) .

Sa članskom kartom AMSS dobijaju se besplatne usluge na putevima u Srbiji i kontinentalnom delu Evrope, 24h: pomoć mehaničara, šlepovanje, besplatni hotelski smeštaj, mogućnost kreditiranja do 1000 € itd.

RAZREDI OPASNOSTI PO GEOGRAFSKOJ TERITORIJI

 • RO 1 -30.000€ EVROPA
 • RO2 -10.000€ EVROPA I OSTALE ZEMLJE SVETA IZUZEV RO3
 • RO3 -30.000€ AUSTRALIA I OKEANIA,NOVI ZELAND, JAPAN, KANADA, SAD

Za više informacija o uslovima putnog zdravstvenog osiguranja kliknite ovde