Proba tablice

Tablice za privremeno označavanje vozila izdaju se za: motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena, kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava, novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta, vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kome će biti registrovana i radi sprovođenja carinskog postupka. Zahtev za izdavanje probnih tablica podnosi vlasnik vozila.