Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonom definisana obaveza vlasnika motornih vozila u cilju zaštite njihovih ekonomskih interesa jer svako motorno vozilo predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom upotrebom nanese šteta trećim licima.

Predmet ovog osiguranja, je odgovornost vlasnika motornog vozila za štetu pričinjenu trećim licima, a koja za posledicu ima smrt, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, nezavisno od toga ko upravlja vozilom.

Ukoliko ste osigurani u AMS Osiguranju, mi ćemo umesto Vas nadoknaditi štetu koju pretrpe treća lica ako je do saobraćajne nezgode došlo Vašom krivcom.

Pravo na naknadu štete imaju sve osobe koje se nalaze u vozilu које је izazvalo saobraćajnu nezgodu, kao I sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje učestvuje u saobraćajnoj nezgodi.

AMSS mreža- AMS osiguranje možete zaključiti na preko 200 prodajnih mesta u okviru mreže Auto moto saveza Srbije.

Sve na jednom mestu-uštedite vreme koristeći prednost sistema: tehnički pregled, registracija, međunarodna dokumenta, polise, članstvo, atesti, etc

Prava na naknadu štete po osnovu obaveznog osiguranja vozila nema:
  • Vlasnik i korisnik motornog vozila - vozač koji je kriv za saobraćajnu nezgodu
  • Vlasnik motornog vozila čijom mu je upotrebom naneta šteta, za štete na stvarima
  • Lice koje je svojevoljno ušlo u motorno vozilo čijom mu je upotrebom pričinjena šteta, a koje je znalo da je to vozilo protivpravno oduzeto
  • Lice koje je pretrpelo štetu upotrebom motornih vozila na autotrkama, dejstvima nuklearne energije i vojnih operacija.