Članstvo

Osnovno o članstvu

Kako iz Statuta AMSS proističe, osnovni principi članstva u AMSS su:
  • dobrovoljnost (svesnost)
  • solidarnost

Trenutno u ponudi imamo dve vrste članstva:

  • Osnovna članska karta - za detalje klikni ovde
  • Članska karta za proširene članske pogodnosti - za detalje klikni ovde

Članstvo u AMSS se stiče učlanjavanjem lica (fizičkih i pravnih) u auto-moto organizacijama.

Fizička lica

  • Imaju pravo da biraju i da budu birani u organe AMSS
  • Tehničke pogodnosti koriste za unapred definisano vozilo

Pravna lica

  • Nemaju pravo da biraju i da budu birani u organe AMSS
  • Tehničke pogodnosti koriste za unapred definisano vozilo
  • U slučaju opredeljenja za širi obim pogodnosti nemaju pravo na korišćenje sistema Show Your Card


Trajanje članstva - Članstvo u AMSS traje 365 dana od datuma učlanjenja uz mogućnost da se član učlani ponovo i pre isteka 365 dana ( slučaj kada član poseduje više vozila ili je iskoristio tehničke pogodnosti). Obnova članstva se vrši po isteku članske godine, s tim što se starim članom smatra onaj član AMSS koji je obnovio članstvo najkasnije 30 dana od isteka prethodnog članstva. Novi članovi tehničke pogodnosti mogu koristi po isteku 5 dana nakon učlanjenja.

Osnovna članska karta

Plastična članska karta AMSS za redovne članove fizička i pravna lica /oznaka O i bele je boje/ - obuhvata obim pogodnosti iz osnovne članarine, ista je za fizička i pravna lica; dostavlja se organizacijama koje vrše učlanjavanje i član je odmah dobija uz popunjeni evidencioni list koji sadrži sve podatke o članu i vozilu i na kome je naznačen period trajanja članstva; dobijaju je svi članovi bez obzira na izabrani obim članskih pogodnosti.

Uslov za korišćenje svih navedenih pogodnosti je da se član prethodno javi Operativnom centru AMSS na broj telefona 987 (sa mobilnog ili fiksnog telefona).

Izabrane članske pogodnosti se registruju u jedinstvenoj članskoj evidenciji AMSS i njihovo iskorišćenje se evidentira u Operativnom centru AMSS odmah nakon pružanja usluge.

Članska karta za proširene članske pogodnost

Plastična članska karta AMSS za članove koji su se opredelili za širi obim članskih pogodnosti /oznaka S i žute je boje/- obuhvata obim pogodnosti članarine solidarnosti i to pogodnosti i za zemlju i za inostranstvo; na članskoj karti za fizička lica je znak sistema Show Your Card, a na članskoj karti za pravna lica nema ovog znaka /pravo na pogodnosti u sistemu SYC imaju samo fizička lica/. Ovu člansku kartu članovi dobijaju na kućnu adresu u roku od 15 dana od dana učlanjenja. Identifikacija ove kartice se radi u AMSS.

«Žuta» članska karta za fizička lica

«Žuta» članska karta za pravna lica

Uslov za korišćenje svih navedenih pogodnosti je da se član prethodno javi Operativnom centru AMSS na broj telefona 987 (sa mobilnog ili fiksnog telefona).

Izabrane članske pogodnosti se registruju u jedinstvenoj članskoj evidenciji AMSS i njihovo iskorišćenje se evidentira u Operativnom centru AMSS odmah nakon pružanja usluge.