Tehnički pregled vozila

Tehnički pregled vozila obavlja se savesno i profesionalno u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja i pratećim Pravilnicima.

"Automoto-tehnički centar"d.o.o. ovlašćen je da vrši tehničke preglede vozila u sledećim objektima:

U ZRENJANINU, ul. Čarnojevićeva br. 1 (do 4t NDM) - radno vreme 07.00-19.30, subotom 08.00-13.00

U ZRENJANINU, ul. Pere Dobrinovića br. 32 (za sva vozila) - radno vreme 07.00-15.00