Kontakt

 

Identifikacioni podaci

NAZIV "AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR" d.o.o.
ADRESA 23000 ZRENJANIN, ČARNOJEVIĆEVA BR.1
PIB 105752369
MATIČNI BROJ 20432101
ŠIFRA DELATNOSTI 7120
DIREKTOR Dragan Gudžev
BROJ TELEFONA (023)546-610; (023)546-638
FAKS (023)548-340
E-MAIL amd023@mts.rs
TEKUĆI RAČUN
310-211401-02;
160-374950-38;
105-5508-92;
355-1127312-97;
165-25811-18
PORESKI OBVEZNIK DA 541680465
SKRAĆENI NAZIV "AUTOMOTO-T.C." d.o.o.

Pošaljite nam poruku

Budimo u kontaktu


  • iso 9001:2015